loading请求处理中...
手机版 新型创意托付式服务平台 全国
VIP商铺双十二活动×
嘉旭科技
九品 基础版 信用:

信用:9分 请慎重交易

交易情况: 中标 0 次, 赚了 ¥0
好评 0 个, 好评率 暂无

身份真实:实名认证 银行认证

联系可用:邮箱认证 手机认证

任务列表:
人才列表:

嘉旭科技

邀请

简介:        河南嘉旭电子科技有限公司成立于2011年4月,是一家专业从事软、硬件产品研发、生产... [查看详细]

地区: 河南省 郑州市 市辖区

等级: 九品 企业 基础版

案例:1 服务:0 成员:0

程序开发 Android应用 IOS应用
程序开发 Android应用 IOS应用

【隐藏展开】

实力&信用证书

查看完整版 >
9分 (请慎重交易)
近一个月退款率为 0.00% 纠纷率为 0.00%

交易评价

查看更多 >
好评

平均好评率:暂无

共有 0 个任务被评价

评分

平均工作速度

 暂无

平均工作质量

 暂无

平均工作态度

 暂无

暂无交易信息

推荐案例

查看更多 >
没有更多案例了
ico_noxi="we
> ss="c065">0;line-永离

tooltarget="_blank" c>, 蜍
tool.epw
tool">weik6275.html" tass='pic_s
tool.epwdding:0px;">
toolqqdding:0px;"> ss="s_star0"> rev, 蜍易评p和 font>div class="blk10">hop_id
    t_invi=px;iv class会击这户给 >消neghid 会击这户给 >消neghig={" f_r clecla如 '; font>div class="blk10">hop_id
;width:14ight148px;hekefueigh="_div class="blk10"> ss='ss='div class="blk10"> tooltx 后div class="blk10"> 们m/4.co, a> 6275. div class="blk10"> ="5x;i tx an> ng="zh-C= ds//shop= ds//ceholnviss= cl /QQ :#6="1.w
ss=' ;width:1hopqumg._seinfs="yeigh=.value=''};" au
立即'};" alue='div class="blk10">div class="blk10"> div class="blk10">
leme/> kboss /div> "88aus="blk="88a iv> 客诉m/4las 吴玉="h6275.html" tass='pic_s='ss='pic_ss ss='ss='pic_ ss='ss ss='ss b iceboss =" div class="blk10"> class="clear"> qribde/qr-lxj /div> "88aus="blk="88a">/>客蜍m/4las 李喜菊"h6275.html" tass='pic_s='ss='blk20"> hop_id lass="clear"> leme/> kboss2 88aus="blk="88a">/>
< 冯梅"h6275.html" tass='pic_s=' ss ss ":"2","div class="blk1 近一个月ById_stx ="bm享<="bdtnss='pic_ss='pi='ss=' ox"rox">"><$.trim(xont_objarch_t">nss='pic_ss='pi='ss=' ox"ro0"">_30">-1>nss='pic_ss='pi='ss=' o 20 0为ss='pic_ss='pi='ssss='pic_$('#30">_messag 'firem C率(xt/ddC率('cc ">nss='pic_ss='pi='ss=' oss='nfsurht:tyle>ss='pic_ss='pi='ssss='}ss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_ss='pi='ssss='x"ro "><$('#ass=[i].ston.> iz容lemss='pic_ss='pi='ssss='x"rour>"><"b>简介:< [i].st& ise=1&pre=re2 "nt. >nss='pic_ss='pi='ss=' o$一JSON("b>简介:< 751in&./ava_751=./ava", , nss='pic_ss='pi='ss=' oss='ss='pic_ss='ss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_ss='pi='nfsurhttrue;ss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_ss='assName(ss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_ss='ss='h50wDd">ogpjsonaisg, ' rl', 'a h<'}'lss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_ss='pi='nfsurht:tyle>ss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_ss='}ss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_}lss='pic_ss='pi='ssss='}sNam/nss='pic_ss='pi='ss=' ='h50wW href('751in', '登录窗口', 'b>简介:< 751in& ises=2', truelss='pic_ss='pi='ssss='='nfsurht:tyle>ss='pic_ss='pi='ssss='}ss='pic_ss='pi='ssss}lss='pic_ss='pi='ss}ss='pic_ss='pi}ss='pic_ss='pi"h6are_c div class="bl shop.epwk.ctoolmt> ss='pic_ss='
id="sar_单助= c"h6275.html" tass='pic_s='=' 6275>众包助= c"h6275.html" tass='pic_s ss=' i "po

ttp: "po b_aa div class="blk10">ttp:0"> ss='pic_ss='pi d(createElpo

tnt> ik d(createE =" /ul> 6275.class="clear"> leme/vedr<120 /div> "120 20 ss='ss=' pp

tp:0">< ico_noxi="we

tool_iv c>

tool_nt1
tool.epw ="_bl:4请<='16275i tool">weik6275.html" tass='pic_s tool.epwdding:0px;"> toolqqdding:0px;"> =' ss="s_star0"> ss='pic_ss='pi='ss='pic_rev, 蜍易评ss='pic_ss='pi='ss='pic_rp和 ss='pic_ss='pi='ss='pifont>div class="blk10"> hop_id
    t_invi=px;iv class会击这户给 >消neghid 会击这户给 >消neghig={" f_r clecla如 '; font>div class="blk10"> hop_id
;width:14ight148px;hekefueigh="_div class="blk10"> ss='ss='div class="blk10"> tooltx div class="blk10"> 们m/4.co, a> 6275. div class="blk10"> ="5x;i tx an> ng="zh-C= ds//shop= dauceholnviss= cl /QQ :#6="1.w
ss=' ;width:1hopqumg.p ceinfs="yeigh=.value=''};" au
立即'};" alue='div class="blk10">div class="blk10">
weikeimg.ss='pic_sss='pic_s=' ss=' ss='pi
平台"/> ' class="ml_30"> tool_iv c> s_nt1
> s
<·十条订单">/ >small.·创 的ik "h6275.html" tass='pic_s='=' d(createEg30_zhng>您还 以关ll._o新浪 博' bout">     i s1/43/+关l ik 么要选择Ja么要选择Jashop.epwk.ctoolmt> 'ss='pic_ss=' tool_iv cliuyantool_nt1
icepwk.pwk2hi="javas="_bl:5请<=ss='pic_ss='pi='cld_reviss='pic_ss='pic_r/divss='pic_ss='pi='ss=' d(createE ">< 后div class="blk10">银行认证<[i].st计、品牌设计i ="rig nav_o话o、ear">< =' rt">银行认证<[i].st计、品牌设计i ice div class="blk10"><=' assv> /div>
shopass=[i].st ng="zh-Cass=[i].stassss='pic_ss='pi='ss=' id=ey"ax f_l"> xt="bm享<="bdt<;i ice id=ey"aautocomid=="bm享<="bdt<;i ta id ngef= laupop./avaAtx topse,300,ev<,'#30">sd">ref= la p./avaAtx topse,300,ev<,'#30">sd"/disgey"a动0">_messag laeisg="ef=span clt="th5-300="300 "task" idt:;" oetAttri alv>< ta ref=eimg.cospan>近一个月ById_shlasde="resd"ig={"c/hlasde=150w.jpg'pre=re3 '+Math.lvedom(emnfsurht:tyle>receholnviss= 您v_o话o、 las是所 们嘉c聆听 存感ndr及时回复cla se" id=ey"a>div class="blk10"><=' 6275i s="i tx pdi sess="sshop0">">e"font>6275.html" tass='pic_s='=' 6275ishop0">_messag ">e"6275.html" tass='pic_s='ss d(createEl ice="bde 5 xt="bd value= id="t :#6="8autocomid=="bde limi requm <="b>简介:< "bde&pre=re3&tx ="bde=receholnvissef=span c验 码/ddden" value="list" div class="blk10">idImg="x">idam g={" /hlasde=150w.jpg'pre=re3 eikeimg.cot:;" o={"c/hlasde=150w.jpg'pre=re3 '+Math.lvedom(emenfsurht:tyle>re="javascript:100imgdi hvedt> div class="blk10">w.epwk.cospan>近一个月ById_shlasde="resd"ig={"c/hlasde=150w.jpg'pre=re3 '+Math.lvedom(emenfsurht:tyle>r>换v_组ea ss shoph50w_seibde 'b>简介:< tron&d"><=h50w_seibde&pre=re3lass="div class="blk10">e"6275.html" tass='pic_s='ss ad(createEl ice="b[i]ct 5< 后sbt_ xt="bm享<="bdt <=' shop.epwk.c"d icetel< 后div class="blk10">b>投诉维权d> touSuWeiQ30_ div class="blk10">

toolt">会击咨classe"6275.html" tass='pic_s='ssss='pic_ss= 6275.= cl18060982809ik6275.html" tass='pic_sss='pic_ss='pi= 6275. wyj123369ik6275.html" tass='pic_sss='pic_ss=' ss='ss='pic_ss=' div class="blk10"> leme/> kboss /div> "88aus="blk="88ass='pic_ss='pi='ss='ss='pic_ss=' 6275i sv> 客诉m/4las 吴玉="h6275.html" tass='pic_s='ss='pic_ss ss='ss='pic_ ss='ss=' /divss='pic_ss='pi='ss=' lass="clear"> qribde/qr-lxj /div> "88aus="blk="88a">/>客蜍m/4las 李喜菊"h6275.html" tass='pic_s='ss='=' 6275i hop_id lass="clear"> leme/> kboss2 88aus="blk="88a">/>
< 冯梅"h6275.html" tass='pic_s='=' /divss='pic_ss='pi=' /divss='pic_ss='pi='/li> value= id=/class="ml_ssss='pic_ss='pi='ss= 近一个月ById_stid=="bm享<="bdt< ">nss='pic_ss='pi='ss=' ossx"rox">"><$.trim(xont_objarch_t">nss='pic_ss='pi='ss=' o ox"ro0"">_30">-1>nss='pic_ss='pi='ss=' o easp0"">20 0为ss='pic_ss='pi='ssss='pic_ <$('#30">_messag sd"irem C率(xt/ddC率('cc ">nss='pic_ss='pi='ss=' oss='='nfsurht:tyle>ss='pic_ss='pi='ssss='h; ss='pic_ss='pi='ss='ss='ss='pic_ss='pi='ss='ss='x"ro "><$('#ass=[i].st3on.> iz容lss='pic_ss='pi='ss='ss='x"rour>"><"b>简介:< [i].st& ise=1&pre=re3&"nt. >nss='pic_ss='pi='ss=' o='ss='pic_ss='pi='ss='ss='$.JSON('b>简介:< 751in&./ava_751=./ava', , ogpjsonaisg,'="_bl', 'a h<'}', 'a href=ss=./foaonarenss='pic_ss='pi='ss=' oss='ss='pic_ss='='ss='pic_ss='pi='ss='ss='ss='pic_ss='ss='nfsurhttrue;ss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_ss='h; isName(ss='pic_ss='pi='ss='ss='ss='pic_ss='ss='h50wDd">ogpjsonaisg, ' rl', 'a h<'}'lss='pic_ss='pi='ssss='ss='pic_ss='pi='='nfsurht:tyle>ss='pic_ss='pi='ssss='h;ss='pic_ss=' ss='pic_ss='pi='ss='ss='ss='pic_}lss='pic_ss='pi='ssss='pi}sNam/nss='pic_ss='pi='ss=' ='='h50wW href('751in', '登录窗口', 'b>简介:< 751in& ises=3', truelss='pic_ss='pi='ssss='='='nfsurht:tyle>ss='pic_ss='pi='ssss='h; ss='pic_ss='pi='ss='ss}lss='pic_ss='pi='ssss ss='pic_ss='pi=' ss='pic_ss='pi='"h6are_c div class="bl shop.epwk.ctoolmt> ss='pic_ss='
pp

i="javas="_bl:5请<= cld_reviss='pic_ss='pi='

pp

b "po b_bssss='pic_ss='pi='ss=' 6275i id="sar_单助= c"h6275.html" tass='pic_s='=' 6275>众包助= c"h6275.html" tass='pic_s ss=' i "po

ttp: "po b_bbssss='pic_ss='pi='ss=' shop.epwk.c"po

ttp:0"> ss='pic_ss='pi d(createElpo

tnt> ik d(createE =" /ul> 6275.class="clear"> leme/vedr<120 /div> "120 20 pp

tp:0">< ico_noxi="we

v class返回顶部 tool_iv cback|botoolt> ' /divss='pic_ cloame" c<展_review_p 么 么 are_c value= id=/class="ml_ss earfi ">"><"bout"> 0; earfijs_ver"><" "; e"h6are_c d<="javvss='#w_toolmt> .w其e,#w_toolmt>2 .w其e{ico_noxi footeight) {
ont].height) { ss=' ccc font14 div class="bl rt">银行认证
">首页 '|ss='pic_ss=' rt">银行认证银行认证    新闻 '|ss='pic_ss=' rt">银行认证银行认证, ap "f_ '|ss='pic_ss=' rt">银行认证客蜍m/ '|ss='pic_ss=' rt">银行认ztss="blk20"chvenel/hezuo 业资讯> 也788 _o合f_ '|ss='pic_ss=' rt">银行认证>银行认证ifioaonahtmltarget="_blank" c> 活> /divss='pic_ss='pi=' ="javvss='ss='pic_#_p anhlattpttom';ge_shimingass="b14ge_shiming*ico_noxii例neg ss='pic_ss='.footei-率t am">gin-="_bl: 0!important;}ess='pic_ss='#kx_verify{ver如 cl">ign: middle;m">gin-left:10img ss='pic_"h6"javvss='pic_ pt_25 footei-率tssss='pic_ss=' 业资讯 v classr_smal市> lass="clear"> bdsha/001.git" ass="="128aus="blk="45case"> ss='pic_ss=' rt业资讯 nfl="nof/a ow bout"> elass="clear"> bdsha/007.git" ass="="128aus="blk="45case"> ss='pic_ss=' rt业资讯 v class> elass="clear"> bdsha/003.git" ass="="128aus="blk="45c/ 业资讯 v class 银合 家"'nfl="nof/a ow bout"> elass="clear"> bdsha/004.git" ass="="128aus="blk="45c/ 业资讯 v class 信> elass="clear"> bdsha/cnnic.git" ass="="128aus="blk="45c/ 业资讯 v class 704合伙伴"'nfl="nof/a ow bout"> 9rjx08sV0vEfLjYz4kzib6Tr7Q2aa2dmIL9FnMsSKX%2BWqHifvpn4bVdcXwppfAFQ>elass="javopiornvi:1px so>id #e9e9e9gdig={" f_r clecla如 '; "128aus="blk="45c/ 业资讯 v class安o;认 "'nfl="nof/a ow bout"> bdsha/tpttom_anqu"n_hyar"> nshoanqu"n.or> 6are_c g={" f_r clecla如oanqu"n.or>h6"a如/outer/js/aq_ddeh.j">e"6are_c f_ ' v class/a>">认 "'nfl="nof/a ow bout"> ">认 "'d /a>">认 "'g={" f_r clecla如1ge" content="ht';ge_las.git" ass="="128aus="blk="45c /divss='pic_ess='pic_ss=' shop.epwk.cpt_25 s="i font1assCopy="_bl © 201d=2017 nshopcase_mo r_small._o威客>DD_belml"dPNG.="b('.nt> cerch,background ">near(a href=navigasty."poName.toUpperCas容. hrexOf("MICROSOFT")>=0)&&dding-topexecCbmved)) try{span>近execCbmved("BackgroundI;earfiSITEURL"><"bout"> <";earfiUSERURL ><"bout"> iss="blk20";earfiISNEWUSER">narfiIMGURL"><"bout"> cla如 ";earfiCSSURL"><"bout"> cla如 ";earfiJSURL"><"bout"> cla如 ";earfiAJAXURL"><"bout"> d"><'tpl/default'>narfiLANG"><'cn'>narfiINDEX"><'h50p'>narfiCHARSET"><"utf-8";earfiFORMHASH"><"";narfireque>turi"><"/4137046/";narfibout_hot ><"h50pss="blk20";earfiMbdelWeb ><:tyle>narfiip ><"54.91.38.173";narfiJS_VER"><" ";narfi nea (a href!=ss= <";e}narfiucer f_l">nea (ucer f_l <"4e7644a5c97baeb6f59dbed5b1cbb57a8d6d0dbe";nIn('751in=[ig narfirefer"><"";narfiucer_p c"><''>n"h6are_c d<=are_c value= id=/class="ml_sig={" f_r clecla如 js/kefuecer ice.j"?ver= "vbh6are_c ontPar_751t> .="javas/diavon: ="bed;tpttom:1px;="_bl:1px;ico_noxi ="we z- hrex: v> ;background- 简介:< opmiz&ac= hrex_nav&n0w_do=h50p', neadding-top errer){arfireferrer=span>近infml"Ele享<("a""> errer. span>近 errer;ead errer. ot f_l! span>近dom].h){arfiaccesl_parse span>近dom].h.so-2]!=accesl_ er[accesl_re er_30">-2]&&dding-topcookivop ccesl_o="_i p+span>近 errer+";expm 0;path=/;dom].h=."+accesl_parse[accesl_parse_30">-2]+"."+accesl_parse[accesl_parse_30">-1])}}e"h6are_c d< are_c value= id=/class="ml_sig={" f_r clecla如 js/cla如 _JS bd.j"?ver= "vbh6are_c are_c value= id=/class="ml_s>nInt/dd(' hrex',{path:cdn=[isource(JSURL+'js/sh05/basicsb>简j"?v= '),valu:'js',chvrset:'utf-8'}lIn(" hrex"">n"h6are_c d